Congres Ouderenzorg: Van je familie moet je het hebben

120,00

Category:

Gegevens deelnemer

*
*
*

Category:

Description

Communicatie tussen zorgverleners en familieleden van ouderen

In de moderne ouderenzorg neemt het gesprek en de ontmoeting tussen de oudere, familieleden of andere mantelzorgers, en de professionele hulpverlener een centrale plaats in. Zo worden familieleden meer dan voorheen betrokken bij de zorg en participeren zij aan de werking van verschillende zorgorganisaties.

Toch is deze samenwerking niet altijd vanzelfsprekend. Meer dan eens loopt de communicatie moeizaam en leidt dit tot ongenoegen of frustratie bij de verschillende partijen. Daarnaast blijft ook de ondersteuning van de familie een zeer belangrijke opdracht van de professionele hulpverlening. Voorbeelden van een goed uitgebouwde samenwerking kunnen inspirerend zijn voor zorginstellingen die ernaar streven om de betrokkenheid van families te vergroten.

Dit congres verkent – gebaseerd op recente inzichten – de verschillende aspecten van de driehoeksverhouding ‘oudere-familie-hulpverlener’.

In de voormiddag wordt dieper ingegaan op de knelpunten en werkpunten in de communicatie tussen hulpverleners en familieleden. In de namiddagsessie komen enkele specifieke uitdagingen in de begeleiding van families aan bod.

Voor professionele hulpverleners, mantelzorgers en familieleden, senioren, beleidsverantwoordelijken in de domeinen gezondheid en welzijn, …

 

Waar

De Stroming, Auditorium, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Wanneer

Donderdag, 12 mei 2022, 9.30 uur – 16.40 uur  

Inschrijven

Deelname: € 120, incl. 21% btw

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

 

Programma

Programma

9.00 uur: Inloop en registratie

VOORMIDDAG

Voorzitter: Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven

 

9.30 uur: Familie en hulpverlener: partners in zorg?

Luc Van de Ven

9.55 uur: Erover praten of niet? Telkens is er de aarzeling

Peter Rober, psycholoog, gezinstherapeut (Context UPC KU Leuven), Hoogleraar KU Leuven

Het is niet makkelijk over gevoelige persoonlijke onderwerpen te praten. Ook niet in families. Heel wat dingen worden niet gezegd, of nog niet gezegd. Zo kunnen er geheimen in gezinnen ontstaan. Wat speelt er in dergelijke processen mee? En hoe kunnen we daar als hulpverleners mee omgaan?

10.45 uur: Pauze

11.05 uur: Getuigenissen van familieleden

Kathleen Brants, Myriam Maes, Marie-Anne De Keyser

Drie naaste familieleden van hulpbehoevende senioren getuigen over de communicatie met professionele hulpverleners.

11.40 uur: Goed wonen en leven doe je samen

Annemie Vanden Bussche, projectmedewerker Trialoog vanuit woonleefwijzer.be

Het Trialoog-project wil de relatie bewoner – familie – woonzorgcentrum verstevigen. Het perspectief waarbinnen deze opdracht vorm krijgt is dat van ‘goed wonen en leven’. Maar wat houdt dat dan in? En hoe kan je wonen en leven versterken voor de bewoner, samen met familie en medewerkers en ook voor hen een betekenisvol verschil maken?

12.30 uur: Wandellunch

 

NAMIDDAG

Voorzitter: Lies Van Assche,doktor in de psychologie, systeempsychotherapeute en neuropsychologe, Dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven

 

13.30 uur: Psycho-educatie. Wat is er zo ‘psycho’ aan ‘educatie?

Christophe Lafosse, neuropsycholoog / Paramedisch en wetenschappelijk directeur revalidatiecentrum ReVarte, Edegem (Antwerpen)/ Gastprofessor KU Leuven en Thomas More

Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Psycho-educatie aan mantelzorgers en betrokkenen kan een belangrijke bijdrage leveren om mensen met dementie langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, met behoud van kwaliteit van leven. We lichten de krachtlijnen en methodieken toe aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zo zijn het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen bijna tien jaar aan de slag met het Psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu’. We staan ook even stil bij de evolutie naar cultuursensitieve psycho-educatie en bij de digitale mogelijkheden van vandaag.

14.20 uur: “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet”. Autisme en relaties bij ouderen

Arjan Videler, doktor in de psychologie, psychotherapeut, gz-psycholoog en onderzoeker, GGz Breburg en Tilburg University

Rond ouderen met autisme zien we typische familiale patronen, die doorgaans al vele decennia bestaan. Zorg dat je als hulpverlener de breuklijnen ziet, anders wordt het dansen op de vulkaan.

15.10 uur: Pauze

15.30 uur: Tot de dood ons scheidt… ? Wat met ontrouw?

Geertje Walravens, maatschappelijk werker, relatie- en gezinstherapeute, Context, UPC KU Leuven

Het ontdekken van ontrouw slaat in als een bom in de relationele architectuur. Voor sommige koppels betekent deze ontdekking het einde van de relatie. Anderen blijven samen en proberen tot herstel te komen. En wat betekent deze ontdekking voor oudere koppels; immers, velen van hen zijn gestart met de ‘ in goede en kwade dagen… tot de dood ons scheidt’ – belofte. In dialoog met enkele oudere koppels verkennen we de (on)mogelijkheden van relatieherstel na ontrouw.

16.20 uur: Afronding – Lies Van Assche

16.30 uur: Netwerkborrel

17.00 uur: Einde

Programma

Praktisch

Waar

De Stroming, Auditorium, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Wanneer

Donderdag, 12 mei 2022, 9.30 uur – 16.40 uur  

Inschrijven

Deelname: € 120, incl. 21% btw

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.