WEBINAR ‘Discretionaire ruimte in de handhaving’

74,95

Availability: Out of stock Category:

Availability: Out of stock Category:

Description

GEANNULEERD


Webinar

Elke deelnemer krijgt het Cahier Politiestudies nummer 65 ‘Discretionaire ruimte in de handhaving’ (Gompel&Svacina Uitgevers) enkele dagen voor het webinar per post toegestuurd. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten blootgelegd door een van de gasteditoren van Cahier 65.

 


Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen – deelnemers krijgen een link per e-mail toegestuurd, en het Cahier ‘Zedenzaken’ enkele dagen voor aanvang van het webinar als documentatie per post.

U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

Wanneer?

Woensdag, 14 december 2022, 13.30-16.30 uur

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro (incl 4,95 euro bijdrage in de verzendkosten)

Inbegrepen: 1 exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 65 enkele dagen voor het webinar per post toegestuurd. (Officiële publicatiedatum van het boek is 15 december.)

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.

Programma

Programma

13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar
Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 Inleiding op het thema, voorstelling gast-editoren Cahier 65 en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05 Discretionaire ruimte voor politieprofessionals
Jan Nap, lector en strategisch adviseur bij de Nederlandse Politieacademie

  • Deze lezing licht toe waar het bij discretionaire ruimte om draait. Welke vragen zijn er aan de orde? Discretionaire ruimte is sterk verbonden met de legitimiteit van de politie. Is die legitimiteit gebaat met “meer ruimte voor professionals”? Of zou de legitimiteit van de politie juist gediend zijn met beperking van de vrije ruimte? Welke argumenten zijn er voor deze posities? Hoe kun je omgaan met wellicht onvermijdelijke spanning tussen “droom en daad?” En wat leert de politiepraktijk?

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.20 – 14.40 De beoordelingsmarge inzake het dragen en activeren van bodycams door de politie in België: een stand van zaken en aanbevelingen
Jeroen Maesschalck, Gewoon hoogleraar, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven en Valerie Goyvaerts , wetenschappelijk medewerker, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven; Advocaat, Balie Antwerpen.

  • Deze presentatie rapporteert empirische bevindingen uit een onderzoek naar het gebruik van de bodycam in 16 Belgische politiezones en focust op de beoordelingsmarge van politieambtenaren om de bodycam al dan niet te dragen en om, indien die gedragen wordt, deze al dan niet te activeren. Er blijkt heel wat diversiteit te zijn tussen de onderzochte politiezones, zowel inzake beleid als praktijk. De lezing sluit af met een aantal aanbevelingen.

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.55 – 15.05   Koffiepauze

15.05 – 15.25  Politieleiderschap en discretionaire (of professionele) ruimte
Jaco van Hoorn, Strategisch Adviseur van de Korpsleiding van de Nederlandse Politie en Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Politie

  • Deze lezing gaat in op de ruimte waarin ‘vrije’ politiemensen hun werk doen en hoe politieleiders zich daartoe moeten verhouden. Die verhouding is in de afgelopen decennia niet vanzelfsprekend gebleken, mede ten gevolge van de doorwerking van het New Public Management. De ambitie van de Nederlandse politie, neergelegd in de visie op Politieleiderschap, schijnt hier met een ander licht op. Wat vraagt dat en hoe kan dat uitwerken in de praktijk?

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

15.40 – 16.00 Discretionaire ruimte en het recht van verdediging
Joris Van Cauter, Van Cauter advocaten; advocaat balie Gent en Catherine Gysels, Van Cauter advocaten; advocaat balie Gent en praktijkassistent Universiteit Antwerpen

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

16.15 – 16.30 Samenvatting en afsluiting
Paul Ponsaers, Algemeen Editor en Redacteur België Cahiers Politiestudies, Emeritus Hoogleraar Universiteit Gent, België

 

Praktisch

Waar?

Live WEBINAR vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen.
U volgt zelf comfortabel bij u thuis of op kantoor.

Wanneer?

Woensdag, 14 december 2022

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 65 ‘Discretionaire ruimte in de handhaving’ (t.w.v. 43,95 euro) per post toegestuurd. Bijdrage in de verzendkosten: 4,95 euro.

Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.

Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.